Reklamacje

Pomoc

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy sprzedaży oraz wykonania umowy i świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku stwierdzenia występowania wady rzeszy sprzedanej Właściciel Sklepu ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

 • a. danych kontaktowych składającego reklamację,
 • b. Numer zamówienia oraz data zakupu,
 • c. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady
 • d. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

Podanie w/w danych nie jest wymogiem rozpatrzenia reklamacji, jednak pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

4. Właściciel Sklepu ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

5. Klient zobowiązany jest do przesłania soczewek do Właściciela Sklepu na koszt Właściciela z zachowaniem szczególnej ostrożności. Soczewki powinny nadawać się do ekspertyzy, co oznacza, że powinny być zabezpieczone przed wyschnięciem (zanurzone w płynie pielęgnacyjnym) oraz zapakowane w sposób chroniący je przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu.

6. Właściciel Sklepu przekazuje soczewki do producenta w celu wykonania ekspertyzy, na podstawie, której ustalona zostanie zasadność roszczenia. Klient zostanie powiadomiony o wynikach ekspertyzy listem zwrotnym od producenta.

7. Właściciel Sklepu wzrok24.pl nie uwzględnia reklamacji obejmujących:

 • a. Pomyłki Kupującego popełnionej w trakcie zamawiania towaru (złe parametry soczewek),
 • b. Złe dobranie soczewek dla Kupującego przez optyka lub lekarza okulistę,
 • c. Brak terminowych kontroli wzroku u lekarza okulisty lub optyka,
 • d. Używanie soczewek niezgodnie z ich przeznaczeniem, w tym:
  • - Doprowadzenie do wyschnięcia soczewek (nieużywanie płynu pielęgnacyjnego po wyjęciu z blistra,
  • - Zabrudzenie soczewek kosmetykami lub innymi środkami chemicznymi niekorzystnie wpływającymi na soczewkę,
  • - Doprowadzenie przez Kupującego do zabrudzenia soczewek, skutkującego brakiem możliwości przeprowadzania ich ekspertyzy,
  • - Używanie soczewek dłużej niż jest to zalecane przez producenta.

8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji z przyczyn wskazanych w ust. 6, reklamowane soczewki mogą być przesłane do Klienta lub odebrane przez Klienta w siedzibie firmy wzrok24.pl w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenie reklamacji.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Proszę czekać
Trwa przetwarzanie zamówienia