Polityka Prywatności Sklepu Internetowego Wzrok24.pl

           

1. Polityka prywatności

Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez DreMar Paweł Drenda z siedzibą w Międzybrodziu Żywieckim, kod pocztowy 34-312, ul. Spacerowa 1 (dalej zwanym operatorem sklepu internetowego), prowadzącym sklep internetowy Wzrok24.pl pod adresem: http://www.wzrok24.pl (zwany dalej witryną).  Operator sklepu internetowego dokłada wszelkich starań i podejmuje wszelkie działania niezbędne w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny oraz dokonywania zakupów.

2. Rodzaj danych gromadzonych przez operatora sklepu internetowego w czasie rejestracji o dokonywania zakupów.

Operator sklepu internetowego, za pośrednictwem witryny oraz innych form komunikacji, podczas dokonywania zakupów i procesu rejestracji w witrynie będzie gromadził następujące dane osobowe:

- Nazwisko i imię
- Adres zameldowania na pobyt stały
- Adres do korespondencji, jeżeli jest różny od adresu zameldowania
- Adres poczty elektronicznej
- Numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody, jednakże konieczne do dokonania zakupów oraz rejestracji w witrynie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Aby dokonać zmian w swoich danych osobowych prosimy o skorzystanie z opcji swojego konta po zalogowaniu się do witryny lub o kontakt na adres: kontakt@wzrok24.pl lub tel: +48-505765454

3. Rodzaj danych automatycznie zbieranych przez operatora sklepu internetowego podczas korzystania z witryny.

Operator sklepu internetowego nie gromadzi automatycznie żadnych danych, z wyjątkiem danych, które są zawarte w plikach cookies podczas korzystania z witryny. Szczegółowe informacje nt. plików cookies zawarte są w „Polityce cookies” dostępnej pod adresem:  http://wzrok24.pl/content/6-polityka-cookies.

Ponadto, oprócz plików cookies, operator sklepu internetowego może gromadzić dane, które zwyczajowo są gromadzone przez administratorów systemów informatycznych w ramach tzw. logów, i mogą one obejmować m.in. adres IP wykorzystywany przez Państwa, rodzaj przeglądarki internetowej oraz platformy informatycznej, dostawcę internetu oraz adres strony za pośrednictwem, której nastąpiło wejście na witrynę.

Na podstronach witryny mogą znajdować się również tzw. „web beacons” , które pozwalają na otrzymanie przez operatora sklepu informacji nt. adresu IP na który załadowana została podstrona zawierająca „web beacons”, adres URL strony, rodzaj przeglądarki internetowej, czas załadowania podstrony oraz informacje zawarte w cookies. Dane te gromadzone są w celu oceny efektywności reklam, jak również analizy statystycznej oraz oceny ruchu użytkowników w witrynie. Powyższe dane nie są łączone z przekazanymi danymi osobowymi.

4. System analizy sieciowej

W witrynie wzrok24.pl wykorzystywany jest system analizy sieciowej Google Analytics. Może on być użyty do tworzenia profili użytkowników. Użytkownicy w systemie Google Analytics oznaczanie są pseudonimami. W celu analizy sieciowej system wykorzystuje pliki cookies.

5. Działania marketingowe operatora sklepu internetowego

W przypadku wyrażenie zgody (zapis do newslettera), podany adres e-mail oraz numer telefonu może być wykorzystany w celach marketingowych własnych produktów. Wyrażona przez Państwa zgoda może być anulowana w każdym momencie.

6. Strony internetowe niezależne od witryny

Podczas korzystania z witryny mogą pojawić się tzw. linki do innych stron internetowych. Strony te są niezależne od witryny i w żaden sposób nie jest prowadzony nadzór nad nimi przez operatora sklepu internetowego. Mogą one posiadać własne polityki prywatności. Operator sklepu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za zasady postepowania z danymi w ramach tych stron internetowych.

7. Prawa i obowiązki osób odwiedzających witrynę

Osoby zarejestrowane w witrynie posiadają możliwość wglądu oraz edycji podanych danych po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta. Mają Państwo prawo żądania informacji o treści danych przechowywanych na Państwa temat oraz mogą Państwo żądać zmiany, zablokowanie bądź całkowitego usunięcia danych. Mogą również Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

Operator sklepu internetowego dołoży wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane osobowe oraz chronić je przed dostępem osób trzecich. Podjęte działania z naszej strony, aby były skuteczne, wymagają przez Państwa loginu oraz hasła dostępowego w poufności i nieudostępniania ich osobom trzecim. Przypominamy, że operator sklepu internetowego nigdy nie zwraca się z prośba o podanie hasła dostępowego do witryny, za wyjątkiem podania ich w witrynie podczas logowania. Zalecamy każdorazowe wylogowanie się z witryny po zakończeniu korzystanie z niej w celu uniemożliwienia wykorzystania Państwa konta przez osoby nieuprawnione.

8. Udostępnianie informacji

W celu realizacji zamówienia w witrynie zebrane dane mogą zostać udostępnione następującym podmiotom: firmy kurierskie, systemy płatności internetowej. Ilość przekazywanych w tych przypadkach danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Podane przez Państwa dane mogą zostać również udostępnione właściwym organom władzy publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Pytania

Wszelkie pytania oraz zastrzeżenie niniejszej Polityki Prywatności prosimy zgłaszać pod adresem: kontakt@wzrok24.pl